IVF (ин витро оплождане)

Винаги има надежда.

IVF (ин витро оплождане)

Това е първият метод, използван при IVF приложения. Въпреки, че употребата му е намаляла с времето, все още има центрове, които го предпочитат. При този метод яйцеклетките, аспирирани в деня на пункция на яйцеклетки, и сперматозоиди получени чрез мастурбация се поставят в съща среда. Целта е в лабораторна среда да се имитира естествено протичащият процес на оплождане в нашето тяло. При това оплождане не става дума за микроинжекция на сперматозоида в яйцеклетката. Принципно се използва в случаите, когато броят на яйцеклетките и подвижните сперматозоиди е голям.

ICSI (интрацитоплазмено инжектиране на сперма)

Това е директно инжектиране на избран сперматозоид под микроскоп с помощта на фини пипети в яйцеклетките, получени от жената. Оплождането се извършва ръчно.

 • В случаите, когато броят на яйцатеклетки е малък,
 • В случаите, когато има малък брой сперматозоиди, проблем в подвижността и деформация,
 • В случаи на неуспешно оплождане при предишни Ин витро
 • При случаи, на които е планирана Предимплантационна генетична диагностика (PGD) на ембриони

IMSI (Инжектиране на Интрацитоплазмено морфологично подбран подвижен сперматозоид)

Това е предпочитаният метод в случаите с тежка деформация на сперматозоидите. Най-важното предимство на тази техника е използване на сперматозоид подбран под максимално микроскопско увеличение (около 6000 пъти увеличение). Сперматозоидите се избират, като се разглеждат възможно най-отблизо. По този начин се предотвратява използването на анормални сперматозоиди, които могат да повлияят неблагоприятно на оплождането.

Приложения за микрочип

Това е метод, разработен за по-добър избор на сперматозоиди в случаи с ниска подвижност и деформация на сперматозоидите. Качеството на спермата е от голямо значение за качеството и развитието на ембриона. Методът на центрофуга с градиент на плътност се използва в класическите IVF приложения. Този метод разделя сперматозоидите един от друг според тяхната подвижност, размер и плътност. След разделяне сперматозоидите се увеличават 200 пъти с класически микроскоп или се избират след увеличение от 6000 пъти с усъвършенстван микроскоп и се инжектират в яйцеклетката. С микрочип се избират по-подвожни и по-здрави сперматозоиди с помощта на разработени специални устройства. Проучванията показват, че избраните по този метод сперматозоиди имат по-малко ДНК фрагментация в главичките на сперматозоидите. По-малко фрагментация на ДНК може да допринесе положително развитието на ембриона.

TESA/ Микро TESE/ MESA процедури

Състояния, при които в пробата от сперма няма сперматозоиди, са известни като азооспермия. По принцип азооспермията се разделя на две:

 1. Обструктивна азооспермия: Сперматозоидите, произведени в тестисите, не могат да се присъединият със спермата поради запушване в каналите, които ги носят и достигат до върха на пениса. Поради тази причина в спермограмата не се визуализират сперматозоиди, а принципно няма проблем с производството на сперма, а има нарушение в присъединияването на сперматозоидите към количеството сперма.
 2. Необструктивна азооспермия: Основният дефект е производството на сперматозоиди в тестисите. Дефект в предавателните канали няма. Случаи на асансьорни тестиси - диагностицирани в късното детство, инфекции с паротит, засягащи тестисите, варикоцеле, лечение на рак, генетични заболявания са най-честите причини за такава диагноза.

В случаите, когато в пробата от сперма няма отделяне на сперма, се извършват различни операции за намиране на сперма. Най-често прилаганите операции са;

 1.  TESA (тестикуларна аспирация на сперма): Тази операция обикновено се извършва под локална анестезия или седация. Не се прави хирургичен разрез. С помощта на хирурхична игла се влиза в тестисите и с високо налягане се опитва да се издърпат сперматозоидите от тестисите в спринцовката. При пациенти с обструктивна азооспермия, този е най-често използвания метод.
 2. Микро TESE (извличане на тестикуларна сперма): Тази операция се извършва под обща анестезия. В някои случаи, поради хронични заболявания на пациента (астма, ХОББ и др.), се прилага и местна анестезия в кръста. Тестисите се отварят с хирургични методи. С помощта на специален микроскоп каналите, съдържащи сперматозоидите, се изваждат с прецизни инструменти. По това време ембриологът проверява дали има сперматозоиди в тези проби. И двата тестиса се изследват подробно, докато се открият сперматозоиди. Можем да кажем, че вероятността за откриване на сперматозоиди с операцията микро-TESE е около 50%.
 3. MESA (Микрохирургична епидидимална аспирация на сперма): Извършва се под местна или обща анестезия. Чрез разрез на тестисите се откриват канали, наречени епидидими.

Сперматозоидите придобиват мобилност в тези канали и узряват. Сперматозоидите в тези канали се аспирират с игла. При тези операции, когато се открият сперматозоиди, сперматозоидите се инжектират в женските яйцеклетки чрез микроинжекция, тоест метод ICSI, и се очаква оплождане. Ако има качествено развитие на ембриона, тези ембриони се поставят в матката и се очаква бременност.

Замразяване на яйцеклетки

При жени, които не са омъжени или нямат партньор, замразяването на яйцеклетки се извършва за запазване на плодовитостта. Пациентки, на които се препоръчва стимулация за замразяване на яйцеклетки, могат да бъдат групирани в две общи заглавия.

 1. Медицински причини: 
 • Яйчниците на жени в детеродна възраст, диагностицирани с раково заболяване, са в опасност поради химиотерапия и лъчетерапия. Тези лечения причиняват намаляване на яйчниковия резерв. В тези случаи, преди началото на лечението на онкологичното заболяване, яйчниците могат да бъдат стимулирани веднъж или два пъти и може да се извърши пункция на яйцеклетки и получените яйцеклетки да бъдат замразени за бъдеща употреба.
 • Приблизително 20% от жените в детеродна възраст са диагностицирани с ендометриоза. Ендометриозните кисти, разположени в яйчниците, се наричат ендометриома, тоест "шоколадова киста". Тези кисти намаляват броя на здравите яйцеклетки в техните яйчници чрез определени механизми. Повечето жени с такава киста може да са имали повтарящи се операция поради причини като хронична болка, болка по време на полов акт, болка по време на менструация. Всяка операция може да доведе до сериозно намаляване на яйчниковия резерв. В такива случаи, особено преди операцията, събирането и замразяването на яйцеклетките е важен фактор за запазване на бъдещата плодовитост.

     2. Избираеми (по избор) ситуации: В съвременните общества жените предпочитат да се омъжат на по-късна възраст поради причини като интензивно темпо на работа и кариера. Както е известно, плодовитостта на жените започва да намалява след 35-годишна възраст. Това намаление продължава и след 38-годишна възраст, като се ускорява. Както броят, така и качеството им с възрастта намаляват. Нашите пациентки, които все още не планират да имат деца, но също са с напреднала възраст могат да гарантират бъдещата си плодовитост, като извършват лечение със замразяване на яйцеклетки. Като цяло се препоръчва замразяване на 10-15 яйцеклетки при жени под 35 години и около 15-20 яйцеклетки при жени на възраст 35-40 години, за да се постигне оптимален успех на бременността в бъдеще.

Предимплантационна генетична диагностика (PGD)

Това е изследване, при което хромозомите на ембрионите, получени чрез ин витро оплождане, се изследват, преди да бъдат поставени в матката на майката. Ембрионите, получени чрез IVF лечение, се проследяват в продължение на 5 или 6 дни и се очаква да достигнат стадий бластоцист. Вземат се между 4 и 8 клетки със специални материали от достигналите до този етап ембриони и чийто външен вид е висококачествен и ембрионите се замразяват. Лабораторното оборудване и опитът на ембриолога са много важни на този етап. Получените клетки се прехвърлят в генетичната лаборатория. След период на изчакване от 10-15 дни се отчита генетичното секвениране на ембрионите. Генетично нормалният ембрион се трансферира в матката през следващите месеци. В днешно време този метод се използва;

a) В случаи на напреднала възраст на майката (>37 години),

b) В случаи на повтарящи се неуспешни Ин витро опити,

c) В случаи на повтарящи се спонтанни аборти,

d) Предпочита се при двойки с фамилни генетични заболявания (кистозна фиброза, таласемия, SMA и др.).

Цел на PGD изследването: В нормалната хромозомна структура на хората има общо 46 хромозоми, включително 22 двойки числови и 1 двойка полови хромозоми (X и Y). Тези хромозомни двойки трябва да се натъкнат и да се подредят в ред. Грешната последователност на хромозомите причинява аномалии като дефицит от едната страна на хромозомната двойка (монозомия) и излишък от другата страна (тризомия). Най-популярното известно хромозомно заболяване е синдромът на Даун, който се характеризира с наличието на 3 на 21-ва хромозома. Целта на генетично изследване на ембриони, е да се установи хромозомно нормалният ембрион, преди ембриотрансфер. Този метод гарантира, че хромозомно нормалните ембриони са избрани за трансфер. Изследването се прави при двойки с фамилно генетична обремененост, за да се установи дали заболяването е генетично предадено на бебето.

Информирай се безплатно

Invalid Input
Invalid Input